Hello India Eskag Sanjeevani Dialysis Unit - Purba Medinipur

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit - Purba Medinipur

PURBA MEDINIPUR DISTRICT HOSPITAL, HALDIA-TAMLUK-MECHEDA ROAD, SRIRAMPUR, TAMLUK, WEST BENGAL-721636

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit - Purba Medinipur

Need Help?

(+91) 1800 102 2294 (+91)

PURBA MEDINIPUR DISTRICT HOSPITAL, HALDIA-TAMLUK-MECHEDA ROAD, SRIRAMPUR, TAMLUK, WEST BENGAL-721636

: Closed

Our Features
  • xyzDialysis Unit - Paid

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit - Purba Medinipur

PURBA MEDINIPUR DISTRICT HOSPITAL, HALDIA-TAMLUK-MECHEDA ROAD, SRIRAMPUR, TAMLUK, WEST BENGAL-721636