Hello India Eskag Sanjeevani Dialysis Unit KODERMA at SADAR HOSPITAL KODERMA

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit KODERMA at SADAR HOSPITAL KODERMA

SADAR HOSPITAL KODERMA, RANCHI PATNA ROAD KODERMA, PO- KODERMA

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit KODERMA at SADAR HOSPITAL KODERMA

https://eskagsanjeevani.com/dialysis/

Need Help?

(+91) 18001022294 (+91) 18001022294

SADAR HOSPITAL KODERMA, RANCHI PATNA ROAD KODERMA, PO- KODERMA

Sunday: Closed

Our Features
  • xyzDialysis Unit - Paid

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit KODERMA at SADAR HOSPITAL KODERMA

SADAR HOSPITAL KODERMA, RANCHI PATNA ROAD KODERMA, PO- KODERMA