Hello India Eskag Sanjeevani Dialysis Unit CHATRA at SADAR HOSPITAL CHATRA

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit CHATRA at SADAR HOSPITAL CHATRA

SADAR HOSPITAL CHATRA,NEARBY TARA MONDAL JAIL & POST OFFICE CHOWK

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit CHATRA at SADAR HOSPITAL CHATRA

https://eskagsanjeevani.com/dialysis/

Need Help?

(+91) 18001022294 (+91) 18001022294

SADAR HOSPITAL CHATRA,NEARBY TARA MONDAL JAIL & POST OFFICE CHOWK

Sunday: Closed

Our Features
  • xyzDialysis Unit - Paid

Eskag Sanjeevani Dialysis Unit CHATRA at SADAR HOSPITAL CHATRA

SADAR HOSPITAL CHATRA,NEARBY TARA MONDAL JAIL & POST OFFICE CHOWK